Vrijdag 9 november 2018 | RAI Congrescentrum Amsterdam

Zeven sprekers brengen uw kennis over kleine chirurgische
ingrepen in de algemene praktijk weer helemaal up-to-date.

INSCHRIJVEN
PROGRAMMA

Zelf doen, anders doen of laten doen?
Kleine chirurgische ingrepen in de tandartspraktijk

Het Congres Chirurgie brengt u in één dag weer helemaal up-to-date over de kleine chirurgie in de algemene tandartspraktijk. Welke chirurgische ingrepen kunt u zelf doen, hoe kunt u deze anders doen en welke laat u doen?

Aan het begin van deze congresdag wordt de hele chirurgische procedure in de algemene praktijk van A tot Z met u doorgenomen. Van een uitgebreide medische anamnese en inzicht in het medicijngebruik tot lokale anesthesie, maar ook goede pijnbestrijding komt aan bod. De focus ligt op het onderkennen van risico’s en hoe om te gaan met acute complicaties.

Vele interessante en vaak voorkomende behandelingen uit uw dagelijkse praktijk komen vervolgens aan de orde. Gaat u verstandskiezen extraheren of niet? En hoe doet u dit dan? Kiest u bij een persisterende wortelpuntontsteking voor een endodontische revisie of toch liever voor een chirurgische behandeling? En hoe maakt u dan aan de endodontoloog of kaakchirurg duidelijk wat u wilt? U leert over de mogelijkheden van de chirurgische kroonverlenging voor het verbeteren van functie en esthetiek, maar ook over parodontale regeneratie, recessiebedekking en parodontale plastische (micro) chirurgie.

Wat doet u in het geval van een extractie van een voortand? Zet u in op immediate fronttandvervanging met een implantaat? En hoe kunnen we dan functioneel gezien net zulke voorspelbare, en in esthetisch opzicht net zulke fraaie, resultaten behalen als met een voor de patiënt veel meer belastende traditionele aanpak?

Bij kinderen, maar ook bij volwassenen, kan autotransplantatie een relatief simpele oplossing zijn voor complexe problemen. Maar dan moet die behandeling wel op het juiste moment en op de juiste wijze worden uitgevoerd. Tijdens dit congres worden de laatste onderzoeksresultaten aan u gepresenteerd.

De zeven sprekers brengen u tijdens deze goed doordachte en leerzame congresdag weer helemaal op de hoogte van dit belangrijke onderdeel van de algemene tandheelkunde. Een dag die u niet wilt missen als algemeen practicus. En omdat de kleine chirurgie teamsport is, is uw assistente ook van harte welkom!

Bureau Kalker

Congres Chirurgie is een initiatief van Bureau Kalker in nauwe samenwerking met de sprekers. Bureau Kalker is een onafhankelijk congresorganisatiebureau, gespecialiseerd in de organisatie van klinische tandheelkundige congressen.

PROGRAMMA

 • vrijdag 9 november 2018
  08:45 - 09:45 uur

  Ontvangst met koffie en thee

 • 09:45 - 10:00 uur
  Paul Kalker

  Opening van de congresdag

 • 10:00 - 11:00 uur
  Prof. Dr. Gerry Raghoebar

  Goed voorbereid aan de slag met chirurgie

  Voor het uitvoeren van chirurgische verrichtingen moet de tandarts, naast het hebben van de benodigde vakkennis en manuele vaardigheden, aan tal van randvoorwaarden voldoen om op verantwoorde wijze een patiënt te kunnen behandelen. Uiteraard behoren hiertoe een uitgebreide medische anamnese en inzicht in het medicatiegebruik. Goede assistentie is noodzakelijk voor de voorbereiding op en het verloop van de operatie, evenals adequate lokale anesthesie en goede pijnbestrijding met instructies. Ook moet de patiënt weten waar hij/zij terecht kan in geval van nabloeding of andere complicaties. Al deze aspecten zullen worden belicht, maar de focus ligt op de praktijk, zoals het onderkennen van risico’s, het voorkomen van complicaties en hoe om te gaan met noodsituaties.

  Leerdoelen:
  • U leert gericht vragen te stellen over de algehele gezondheid die relevant zijn voor de chirurgische ingreep
  • U bent op de hoogte van de meest voorkomende bijwerkingen van medicamenten die van invloed zijn op de operatieve ingreep
  • U bent in staat op adequate wijze postoperatieve instructies te geven en de nazorg te regelen
 • 11:00 - 11:30 uur

  Koffiepauze

 • 11:30 - 12:10 uur
  Dr. Hossein Ghaeminia

  'De achten anno 2018’, verwijderen of niet? En hoe dan?

  Wekelijks wordt u geconfronteerd met de vraag of het wel nodig is om een klachtenvrije derde molaar te verwijderen. Tot voor kort was hiervoor geen goede richtlijn voorhanden. In deze voordracht krijgt u aan de hand van meest recente literatuur en de nieuwe praktijkrichtlijn 2018 een volledige update hoe u de patiënten met derde molaren optimaal kunt (laten) behandelen. De indicatiestelling, risicoprofiel, diagnostiek, chirurgische procedure en tips om complicaties te voorkomen zullen de revue passeren.

  Na de lezing weet u:
  • Wanneer u een klachtenvrije verstandskies wel of niet moet verwijderen
  • Wanneer een patiënt risico heeft op zenuwschade en/of infecties en hoe u dit kunt voorkomen
  • Wanneer het maken van een CBCT-opname geïndiceerd is
  • Hoe het verwijderen van een derde molaar stap voor stap wordt uitgevoerd en hoe u zorg kunt dragen voor een probleemloos post-operatief verloop
 • 12:10 - 12:50 uur
  Carlos Aznar Portoles

  Endodontische chirurgie: meer dan alleen een apexresectie

  Endodontische chirurgie wordt vaak beschouwd als een laatste redmiddel. Veel tandartsen denken dat een extractie, gevolgd door het plaatsen van een implantaat of brug, veel voordelen biedt ten opzichte van een apexresectie. Door de introductie van nieuwe materialen, hulpmiddelen en technieken is deze gedachte achterhaald: moderne endodontische chirurgie heeft vandaag de dag vaak een uitstekende prognose. Tijdens deze lezing gaan we in op de indicaties voor endodontische chirurgie en analyseren we hoe we complexe gevallen op een voorspelbare manier kunnen behandelen.

  Na de lezing bent u op de hoogte:
  • Van de verschillende indicaties voor endodontische chirurgie in de tandartspraktijk
  • Van de belangrijkste oorzaken van falen van endodontische chirurgie
  • Van de nieuwste materialen en technieken op dit gebied
 • 12:50 - 13:50 uur

  Lunch

 • 13:50 - 14:30 uur
  Haakon Kuit

  Chirurgische kroonverlenging voor betere functie en esthetiek

  De belangrijkste indicaties voor een chirurgische kroonverlenging zijn:

  • Esthetische verbetering van met name voortanden
  • Het elimineren van pseudopockets
  • Het verkrijgen van voldoende retentie en resistentie (ferrule) voor een kroon of brug

  Aan de hand van casuïstiek zal Haakon Kuit de klinische aspecten van deze chirurgische techniek bespreken.

  Na de lezing weet u:
  • Hoe een chirurgische kroonverlenging de esthetiek kan verbeteren
  • Hoe een chirurgische kroonverlenging bijdraagt aan goede restauraties
  • Hoe een chirurgische kroonverlenging wordt uitgevoerd
 • 14:30 - 15:10 uur
  Giles de Quincey

  Recessies: van bedekking tot regeneratie

  Terugtrekkend tandvlees wordt door zowel de patiënt als de tandarts als een probleem gezien. De vaak erg ontsierende blootliggende tandhalzen kunnen pijnklachten veroorzaken en poetsdefecten in de hand werken. Het is daarom van belang een goede inschatting te kunnen maken wat de etiologie en de prognose van deze recessie is. Met de juiste parodontale chirurgische technieken kan in veel gevallen het verloren gegane tandvlees worden hersteld. Een beslisboom, geïllustreerd met talrijke casuïstiek, helpt de tandarts bij het stellen van de juiste diagnose en het uitvoeren van de juiste behandeling.

  Leerdoelen:
  • U bent in staat gingivarecessie adequaat te classificeren en u kent de strategieën om een eventuele progressieve recessie te documenteren en te volgen
  • U bent bekend met het fenomeen actieve retentiespalk, de factoren die dit beïnvloeden, en u bent in staat tijdig de juiste interventie te indiceren
  • U bent bekend met verschillende chirurgische technieken die voor recessiebedekking worden toegepast, zodat u de patiënt hierover goed kunt informeren
  • U bent bekend met de wondgenezing na recessiebedekkende chirurgie
 • 15:10 - 15:40 uur

  Theepauze

 • 15:40 - 16:20 uur
  Ronnie Goené

  Extractie van een voortand... wat nu?

  Soms is extractie van een voortand onontkoombaar. Vervanging door een implantaatgedragen kroon is dan de eerste keus. Het immediaat plaatsen van een implantaat in een extractie-alveole en dit implantaat direct voorzien van een tijdelijke kroon is de snelste en minst invasieve manier om dat te bereiken. De vraag is daarbij wel onder welke voorwaarden en hoe we functioneel en esthetisch gezien net zulke voorspelbare resultaten kunnen scoren als we weten dat we kunnen met het traditionele, meerdere chirurgische ingrepen vergende, meer tijdrovende protocol? De voorwaarden en technieken waarmee deze voor patiënten heel aantrekkelijke behandeling succesvol kan worden uitgevoerd zullen in de presentatie gedetailleerd worden belicht.

  Na deze lezing weet u:
  • In te schatten aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een bovenfrontelement immediaat te vervangen door een implantaat met een tijdelijke kroon
  • De voordelen van deze behandelingsmodaliteit te benoemen
  • De klinische procedure stapsgewijs te beschrijven
 • 16:20 - 17:00 uur
  Dr. Dick Barendregt

  Autotransplantatie: kleine chirurgie met grote resultaten

  Het herstel na tandletsel vraagt veel creativiteit van de tandarts. Dit geldt ook bij de vervanging van aangeboren ontbrekende gebitselementen. Omdat het in beide gevallen vaak om jonge patiënten gaat, is implantologie niet de aangewezen oplossing. Door het lichaamseigen materiaal, en een vitaal parodontaal ligament, bieden autotransplantaten in zulke gevallen veel onverwachte voordelen. Deze zeer succesvolle vervanging ondersteunt bovendien de groei van kaak en gingiva. Aan de hand van patiënten met een scala aan tandheelkundige problemen zal de chirurgische verplaatsing in detail worden getoond. Daarbij wordt in sommige gevallen gebruik gemaakt van een digitale behandelplanning.

  Na deze lezing:
  • Kent u de indicaties voor autotransplantatie
  • Bent u op de hoogte van de chirurgische technieken voor autotransplantatie
  • Kent u de essentiële follow-up na transplanteren en het moment van functionele belasting
 • 17:00 - 18:00 uur

  Borrel

SPREKERS

 • Prof. Dr. Gerry Raghoebar

  Voltooide zijn studie tandheelkunde en geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Vanaf 1988 is hij als MKA-chirurg werkzaam in het UMC Groningen. Op 1 januari 2006 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen met als persoonsgebonden leerstoel Implantologie en Preprothetische chirurgie. Naast de klinische werkzaamheden, verricht en begeleidt hij onderzoek, en is hij als docent betrokken bij het onderwijs. Hij geeft verschillende postacademische cursussen en voordrachten in binnen- en buitenland.

  Lezing: Goed voorbereid aan de slag met chirurgie
 • Dr. Hossein Ghaeminia

  Hossein Ghaeminia is als MKA-chirurg werkzaam in het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem. Het tandartsexamen behaalde hij in 2007 en het artsexamen in 2011 in het Radboudumc Nijmegen. In 2015 heeft hij de opleiding MKA-chirurgie afgerond gevolgd door een fellowship hoofdhals oncologie en reconstructieve (micro)chirurgie in het Radboudumc. Gedurende zijn opleidingsperiode heeft hij promotieonderzoek gedaan naar de derde molaren (gepromoveerd in 2017). Hij is voorzitter van een multidisciplinaire werkgroep voor het ontwikkelen van een EBRO-waardige richtlijn derde molaar die in 2018 zal verschijnen. Hij heeft meerdere prijzen gewonnen voor zijn onderzoek en voordrachten in de dento-alveolaire chirurgie.

  Lezing: 'De achten anno 2018', verwijderen of niet? En hoe dan?
 • Carlos Aznar Portoles

  Carlos Aznar Portoles is in 2004 afgestudeerd als tandarts aan de Universitat Internacional de Cataluña, in Spanje. In 2009 heeft hij hier ook een MSc-opleiding in endodontologie afgerond.. In 2011 vestigde hij zich in Nederland, waarna hij het ‘Postgraduate programme in Endodontology’ van ACTA (Amsterdam) heeft afgerond. Carlos is NVvE-erkend tandarts-endodontoloog. Hij heeft diverse artikelen gepubliceerd in vakbladen en geeft regelmatig nationale en internationale lezingen. Hij is gastdocent aan de Universitat Internacional de Cataluña en is betrokken bij de organisatie van internationale cursussen en congressen op het gebied van endodontologie.

  Lezing: Endodontische chirurgie: meer dan alleen een apexresectie
 • Haakon Kuit

  Na zijn afstuderen aan ACTA heeft Haakon gewerkt in een algemene praktijk waar veel nadruk lag op parodontologie, implantologie en prothetiek. In 1997-2000 volbracht Haakon de MSc- opleiding voor Parodontologie aan de KU Nijmegen. Daarnaast volgde hij een internship in Advanced Implantology and Periodontology aan UCLA, USA. Hier werd zijn interesse voor de parodontale plastische chirurgie gewekt. Sinds 2004 is hij partner bij de Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Arnhem. Reconstructieve tandheelkunde mét en zonder implantaten staat daarbij centraal. Eén dag in de week is hij als klinisch docent verbonden aan het speciale Master-programma implantologie aan ACTA. Tevens verzorgt hij lezingen en klinische cursussen op het gebied van reconstructieve paro-chirurgie en implantologie.

  Lezing: Chirurgische kroonverlenging
 • Giles de Quincey

  Haalde zijn tandartsdiploma 1987 (KU Nijmegen). Na een periode als algemeen practicus volgde hij van 1988-1990 een Post-graduate opleiding Parodontologie in Los Angeles. In 1990 startte hij zijn verwijspraktijk voor Parodontologie en Implantologie in 's-Hertogenbosch. Giles is ‘Diplomate of the American Academy of Periodontology’, hij is lid van de wetenschappelijke commissie van de NVvP en hij is actief lid van de Ned. Ver. voor Esthetische Tandheelkunde (DAED). Van 1992-2017 was Giles docent Parodontologie aan de Universiteit van Nijmegen. Sinds begin 2017 is hij Assistant Clinical Professor in de EFP-erkende Post-graduate opleiding Parodontologie, Universiteit van Bern, Zwitserland. Giles heeft een voorliefde voor parodontale plastische en reconstructieve chirurgie en multi-disciplinaire behandeling. Hij geeft hierover internationaal lezingen.

  Lezing: Recessies: van bedekking tot regeneratie
 • Ronnie Goené

  Studeerde tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ruim 10 jaar was hij algemeen practicus in een mede door hem gestarte groepspraktijk (1975-1993), waarna hij in 1985, samen met anderen, de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam oprichtte (1985-2003). Sinds 2004 is hij verbonden aan de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het ACTA/VU Medisch Centrum en Tendens Tandartsen te Amsterdam. Naast het verzorgen van (post)academisch onderwijs in de orale implantologie, houdt hij zich vooral bezig met het ontwikkelen van interdisciplinaire behandelstrategieën ten behoeve van patiënten met complexe tandheelkundige problemen. Van zijn hand zijn veel publicaties verschenen op het gebied van de parodontologie en implantologie. Hij geeft frequent voordrachten en cursussen in binnen- en buitenland op het gebied van de orale implantologie.

  Lezing: Extractie van een voortand…. wat nu?
 • Dr. Dick Barendregt

  Is parodontoloog (NVvP) en implantoloog (NVOI). Studeerde in 1988 af als tandarts aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In 1991 startte hij een post-academische opleiding parodontologie aan ACTA. Deze opleiding rondde hij in 1994 af. In 1996 werd door hem de Kliniek voor Parodontologie Rotterdam opgericht. Daar houdt hij zich naast de parodontologie bezig met de implantologie. De laatste 18 jaar is in dat kader de nadruk komen te liggen op patiëntenbehandeling in een interdisciplinair teamverband (Proclin Rotterdam) met collega- tandartsen zoals orthodontisten, endodontologen, restauratieve tandartsen, kaakchirurgen en tandtechnici. In 2009 promoveerde op zijn proefschrift “Probing around teeth” aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is betrokken bij verschillende postacademische cursussen in binnen- en buitenland.

  Lezing: Autotransplantatie: kleine chirurgie met grote resultaten

INFORMATIE

Doelgroep

Tandartsen en tandartsassistenten. Het niveau van het congres is afgestemd op deelnemers die zeer regelmatig patiënten behandelen.


Datum en Locatie

Vrijdag 9 november 2018, Forumzaal, RAI Amsterdam Congrescentrum. De RAI is uitstekend bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer. Kijk voor de locatie van de RAI op www.rai.nl bij Route & Bereikbaarheid.


Inschrijven en annuleringsvoorwaarden

U kunt zich inschrijven via onderstaand formulier. Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging. De factuur voor uw congresdeelname wordt u niet eerder dan 9 augustus 2018 toegestuurd.

 • voor 9 augustus 2018: géén annuleringskosten
 • voor 9 september 2018: 25% annuleringskosten
 • voor 9 oktober 2018: 50% annuleringskosten
 • voor 9 november 2018: 90% annuleringskosten

Accreditatie

De congressen van Bureau Kalker zijn door de Toetsingscommissie van de Stichting QuAT geaccrediteerd met het Q-Keurmerk. Deelname aan het Congres Chirurgie levert u 5 KRT punten op. Deelnemers aan het congres ontvangen aan het einde van de dag een persoonlijk deelnamecertificaat met daarop de accreditatie en het aantal KRT punten vermeld. Uw deelname wordt doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen KRT. Ook geven wij uw deelname door aan PE-Online.Prijs

€ 395,- voor tandartsen
€ 295,- voor tandarts(preventie)assistenten

(inclusief koffie, thee, lunch en borrel en deelnamecertificaat).


Eerst volgende congres

Bureau Kalker organiseert op 1 februari 2019 in de RAI Amsterdam het congres PARO2019.


INSCHRIJVEN

 • Hoofdsponsor Congres Chirurgie:
 • Co-sponsor Congres Chirurgie: